top of page

Persvoorstelling

Het traject in een notendop

6 juni 2016

WIE SLIM IS, MOET OOK STERK ZIJN

Doel van het traject?

Hoogbegaafdheid is wellicht één van de meest verkeerd begrepen termen uit onze moderne samenleving. Het begrip wordt snel geassocieerd met ‘heel slim’ zijn, met uitzonderlijke resultaten op school, met ronkende diploma’s die leiden naar tot de verbeelding sprekende jobs. De werkelijkheid is anders. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat slechts 16% van de hoogbegaafden een universitair diploma haalt. Hoogbegaafd zijn heeft zeker zijn voordelen, maar er bestaat ook een keerzijde. Verveling, demotivatie, onderpresteren en opbouw van frustraties zijn maar een aantal frequent voorkomende moeilijkheden. In een aantal gevallen stapelen de problemen zich op en raken de kinderen in de knoei met zichzelf en hun omgeving. Zonder de juiste begeleiding kan de situatie voor hoogbegaafde kinderen uitzichtloos worden.

Via het traject willen we de schoolteams sterker maken in de begeleiding van meer– en hoogbegaafde kinderen.

Wie stapte in het traject?

Drie scholengemeenschappen van het vrij basisonderwijs

 • KBO (Katholieke Basisscholen Oudenaarde)

 • SG Kruizinga (Katholieke Basisscholen Kruishoutem, Zingem, Gavere)

 • SG Vlaamse Ardennen (Katholiek Basisscholen Maarkedal, Wortegem-Petegem, Kluisbergen)

 

In het totaal gaat het om

 • 36 scholen (kleuter en lagere)

 • 450 leerkrachten

 • 5200 kinderen (twintig procent van deze kinderen valt binnen de doelgroep van dit traject)

 

Het traject wordt mee opgevolgd door het VCLB Oudenaarde en de pedagogische begeleidingsdienst van het bisdom Gent.

Wie begeleidt deze scholen?

Exentra VZW (Expertisecentrum rondom Hoogbegaafdheid) en Universiteit Hasselt.

Prof. Dr. Tessa Kieboom, directeur van Exentra VZW, is dé autoriteit in Vlaanderen als het over Hoogbegaafdheid gaat. Samen met Prof. dr. Ir Kathleen Venderickx startte ze een leerstoel Hoogbegaafdheid op aan de Universiteit Hasselt. Beiden verzorgen zij de coachingsessies en lezingen van het traject.

Uniek traject

Het hele traject loopt over verschillende jaren en bevat verschillende onderdelen

 • 2013-2014:

  • onderdeel 1 bestaande uit 6 sessies van een halve dag voor de zorgcoördinatoren

 • 2014-2015:

  • onderdeel 2 bestaande uit 5 sessies voor kleuterleerkrachten. Iedere deelnemende school vaardigde 1 kleuterleid(st)er af om deze sessies bij te wonen.

  • Onderdeel 3 bestaande uit 6 sessies voor leerkrachten onderbouw (1ste, 2de en 3de lj.) rond het thema Wiskunde. Iedere deelnemende school vaardigde 1 leerkracht af.

  • Onderdeel 4 bestaande uit 6 sessies voor leerkrachten bovenbouw (4de, 5de en 6de lj.) rond het thema Wiskunde. Iedere deelnemende school vaardigde 1 leerkracht af.

  • Onderdeel 5 bestaande uit 2 sessies voor directies.

  • De afgevaardigde leerkrachten ondersteunden de rest van het team en de werking op de school.

  • Verder nog:

   • Twee lezingen voor alle leerkrachten

   • Een infoavond voor de ouders van kleuters

   • Een infoavond voor de ouders van lagere schoolkinderen

 • 2015-2016:

  • Onderdeel 6: binnenklasdifferentiatie taal en WO

  • Onderdeel 7: kangoeroewerking

 

Het hele traject was tevens onderwerp van wetenschappelijk onderzoek vanuit de Universiteit Hasselt: ‘Best Practices’ van (hoog)begaafdheid binnen scholen. Dit is voor Vlaanderen een uniek onderzoek dat voor het eerst werd gevoerd. Dit onderzoek zal ondermeer leiden tot de ontwikkeling van een tool voor leerkrachten voor het meten van de werkhouding.

 

 

bottom of page