top of page

Persvoorstelling

Meer- & hoog-begaafdheid

6 juni 2016

BEGELEIDEN VAN STERKE LEERLINGEN, OOK DAT IS INCLUSIE!

 

Kinderen mogen zich achter ons verschuilen, maar wij nooit achter de kinderen. En dan nog: hoe ze ook zijn, groot, verstandig, sterk, altijd hebben ze onze bescherming en onze hulp nodig. (V. Astafjef Bron: De Keizervis)

Wij houden een persvoorstelling op maandag 6 juni 2016 naar aanleiding van een uniek vormingstraject rond meer– en hoogbegaafdheid.

 

Drie scholengemeenschappen sloegen twee jaar terug de handen in elkaar. Zesendertig kleuter– en lagere scholen met 450 leerkrachten en 5200 kinderen tekenden in voor 30 vormingsessies en verschillende lezingen. Het doel: schoolteams professionaliseren in hun kennis en aanpak van sterke kinderen. Dit is een doelgroep die op het eerste zicht weinig ondersteuning behoeft. De realiteit leert dat (hoog)begaafdheid vaak geen lachertje is. Voor hen een brede basiszorg uitbouwen, past volledig in de inclusiegedachte.

 

Om het effect van de professionalisering van het onderwijspersoneel via deze meerjarige opleiding aan te tonen, voert Exentra vzw een grootschalig onderzoek uit dat wordt gecoördineerd vanuit de leerstoel Hoogbegaafdheid aan de UHasselt. Met de expertise van Exentra VZW en Universiteit Hasselt groeide dit vormingstraject uit tot een project dat in Vlaanderen zijn gelijke niet kent. De eerste resultaten zijn bekend. Wij zijn verheugd om deze te presenteren, in aanwezigheid van onze onderwijsminister.

 

Locatie: KBO Sint-Jozef Vlaanderenstraat 4, 9700 Oudenaarde

 

Programma: Persvoorstelling in aanwezigheid van minister Hilde Crevits

                    maandag 6 juni 2016

         17.00 (klas) Verwelkoming van de pers en de minister

                   Situering van het project, doelstellingen

                   Getuigenissen van een leerkracht, ouders en kinderen

         17.30 (zaal) Verwelkoming genodigden

                    Toespraak van minister Hilde Crevits

                    Resultaten van het onderzoek

                    Dankwoord

         18.00 (zaal) Receptie

 

Voor vragen over deze persvoorstelling kunt u terecht bij KBO-SintJozef 055/30.30.43 Een persmap zal op de persvoorstelling ter beschikking liggen.

 

bottom of page