top of page

Onze speelplaats

In juli 2013 werd het dossier “vernieuwing sanitair” opgestart. Uit milieuoverwegingen werd beslist een grote regenwaterput onder de speelplaats te voorzien, zodat alle toiletten op regenwater konden aangesloten worden.

Omdat bijna de volledige speelplaats hiervoor moest opengebroken worden, wilden wij met het hele team bewust stilstaan bij de (her)inrichting en vernieuwing van onze speelplaats.

Op enkele personeelsvergaderingen werd besproken wat wij als team belangrijk vinden.

Wij hielden drie belangrijke uitgangspunten voor ogen :

 

1/ Onderzoeken tonen aan dat er een direct verband ligt tussen motoriek en leren. Motorische vaardigheden leveren een bijdrage aan de leerprestaties.

2/ De speelplaats is de oefenplaats bij uitstek om samen te leren spelen. Geleerde zaken over sociale vaardigheden krijgen op de speelplaats volop kansen om geoefend te worden.

3/ Van natuur bewegen jonge kinderen graag en veel. De huidige maatschappij zorgt er echter voor dat ze minder (kunnen) bewegen en passiever worden.

 

Wij zijn heel tevreden dat wij op 1 september 2014 onze kinderen mogen ontvangen op een aantrekkelijke en uitdagende speelplaats.

 

WELKE SPELMOGELIJKHEDEN BIEDEN WIJ AAN?

 

Het speelkasteel en klautertoestel

Het aantrekkelijke speelkasteel en uitdagende klimtoestel bieden zowel aan de kleuters als aan de kinderen van de lagere school talrijke ontwikkelingskansen en spelmogelijkheden.

De duikelrekken en hinkelspelen

Men noemt “evenwicht” de piloot van onze hersenen. statisch, dynamisch en roterend evenwicht krijgen dus best heel veel oefenkansen.

I'm another title

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

This is a great space to write long text about your company and your services. You can use this space to go into a little more detail about your company.

bottom of page