top of page

Schoolreglement & opvoedingsproject​Beste,

 

U vertrouwt uw kind(eren) opnieuw of voor de eerste keer aan onze school toe. Wij danken u van harte voor dit vertrouwen en zullen hen met de beste zorgen omringen.

 

De wet op het basisonderwijs verplicht elke school tot het opmaken van een schoolreglement. Onderstaand schoolreglement geldt voor KBO St.-Jozef 1, Vlaanderenstraat 4A en KBO St.-Jozef 2, Vlaanderenstraat 4B.

 

U hebt natuurlijk bepaalde verwachtingen en wensen. Daarom willen wij kort toelichten waar onze school voor staat.

Onze Sint-Jozefsschool is een katholieke gemengde basisschool. Wij willen kinderen laten delen in een christelijke levenshouding die wij, met vallen en opstaan, voorleven. 

De leuze van onze school is: EEN HART VOOR ELK KIND. Wij willen elk kind de beste kansen geven om zich te ontplooien tot een waardevol mens. We respecteren de eigenheid van elk kind en benaderen het overeenkomstig zijn mogelijkheden. Waar mogelijk houden wij rekening met niveauverschillen, met verschillen in tempo, met verschil in belangstelling door aangepaste werkvormen (bijv. in niveaulezen, in taal- en rekenlessen met extra hulp, in hoeken- en contractwerk).

Een school heeft als taak om kinderen heel wat te leren.
Gemotiveerde leerkrachten staan borg voor een degelijke vorming van uw kind. Hierbij willen wij de totale persoonlijkheid van het kind aanspreken. Naast het verstand richten wij ons ook naar het hart (het sociaal-emotionele) en de handen (de motoriek). Of zoals een ouder het eens zo mooi uitdrukte: 'Leer ze lezen en rekenen, maar toch niet te veel berekenen.' Ook dat is: Een hart voor elk kind !


Als school willen wij een (h)echte gemeenschap vormen. Leerkrachten en directie werken niet op hun eentje, maar vormen een degelijk team dat geregeld overlegt, met respect voor ieders inbreng en eigenheid. Deze gemeenschap beperkt zich niet tot kinderen en leerkrachten, maar omvat allen die zich op één of andere manier betrokken weten bij onze school. Ons oudercomité biedt kansen tot overleg tussen ouders en leerkrachten.
Toch nog dit! Wij willen het beste van onszelf geven in het belang van uw kind. Maar wij zijn ook maar mensen, wij zijn geen tovenaars. Overal waar mensen samen zijn, kunnen niettegenstaande veel goede wil en inzet, probleempjes of problemen rijzen. Een gesprek met leerkracht of directie kan in dat geval veel voorkomen of oplossen.
Aarzel dus niet … !

 

Klik hieronder om ons schoolreglement en opvoedingsproject te raadplegen.

Schermafbeelding 2023-11-10 140832.jpg
afspraken.jpg
bottom of page